Fitness și performanță motrică

  • Domeniul: Educație fizică și sportivă
    Specializarea: Fitness și performanță motrică
    Forma de învățământ: Zi
    Forma de finalizare: Master universitar
    Titlul acordat: Masterând în Fitness și performanța motrică