Programe de masterat

Facultatea de Educație Fizică și Sport vă pune la dispoziție următoarele domenii:

SPECIALIZĂRI/PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT/FIȘE DISCIPLINE