Centre de cercetare

Centre de cercetare în Facultatea de Educație Fizică și Sport

CCSSEFK – Centrul de Cercetare în Știința Sportului, Educației Fizice și în Kinetoterapie

Susținem multi-, inter- și transdisciplinaritatea, domeniul nostru având interese de graniță cu medicina, sociologia, psihologia, economia etc

Laboratoare de cercetare:
 • Laborator de cercetare în sport și performanță motrică
 • Laborator de cercetare Sport, educație fizică și societate
 • Laborator de cercetare în kinetoterapie și științe medicale
 • Laborator de cercetare Didactica în educație fizică și sport

Prof. Univ. Dr. Simona Petracovschi

E-mail: simona.petracovschi@e-uvt.ro

Misiunea Centrului de cercetare în Știința Sportului, Educației Fizice și în Kinetoterapie (CCSSEFK) este crearea unui mediu propice pentru a stimula cercetarea științifică de calitate în ceea ce privește performanța sportivă, educația fizică și kinetoterapia.

LABORATOR DE CERCETARE ÎN SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

 • managementul echipei în jocurile sportive, al cluburilor sportive,
 • activitățile fizice recreaționale din România,
 • abordarea fiziologică și psihologică a performanței sportive,
 • marketing în sport, doping și etică în sportul de performanță,
 • antrenamentul în fitness,
 • testarea în sporturile competiționale.

Conf.univ.dr. Adrian NAGEL – coordonator laborator Sport și performanță motrică

Conf. Univ. Dr. Nicoleta Mirică
Conf. Univ. Dr. Sorin Brindescu
Lect. Univ. Dr. Silvia Popescu
Lect. Univ. Dr. Alexandru Boncu
Asist. Cercet. Drd. Ionuț Buda
Asist. Cercet. Drd. Bogdan Hrițcu

LABORATOR DE CERCETARE SPORT, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SOCIETATE

 • istoria sportului românesc,
 • propaganda și cenzura în sportul românesc în perioada comunistă,
 • cultura fizică, sportul de masă și sportul pentru toți,
 • integrarea socială a persoanelor cu nevoi educaționale speciale,
 • reintegrarea socială a sportivilor,
 • sport și etnicitate,
 • mișcarea olimpică în România.

Prof.univ.dr. Simona PETRACOVSCHI – coordonator laborator Sport, educație fizică și societate

Conf. Univ. Dr. Martin Domokos
Lect. Univ. Dr. Simona Tabară Amânar
Lect. Univ. Dr. Tiberiu Puta
Lect. Univ. Dr. Cerasela Domokos
Asist. Univ . Dr. Nada Arseni
Asist. Cercet. Drd. Carla Puta

LABORATOR DE CERCETARE ÎN KINETOTERAPIE ȘI ȘTIINȚE MEDICALE

 • prevenția și reabilitarea în patologia sportivă,
 • reabilitarea în patologia cardio-vasculară, respiratorie, ortopedico-traumatică, degenerativă etc.,
 • analiza posturii, a compoziției corporale, a capacității de efort.

Conf.univ.dr. Bogdan ALMĂJAN – coordonator laborator Kinetoterpaie și științe medicale

Prof. Univ. Dr. Mihaela Oravițan

Conf. Univ. Dr. Elena Sîrbu

Conf. Univ. Dr. Corina Pantea

Conf. Univ. Dr. Șerban Gligor

Lect. Univ. Dr. Anamaria Vutan

Lect. Univ. Dr. Andreea Dumitrescu

Asist. Univ. Dr. Alina Lupu

Asist. Cercet. Drd. Ciprian Glazer

Asist. Cercet. Dr. Oana Vuinov

Asist. Cercet. Drd. Nicolae Jurjiu

LABORATOR DE CERCETARE DIDACTICA ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

 • jocul-condiție de practicare a exercițiului fizic,
 • programele de educație fizică, scopul și rolul educației fizice în societate,
 • educația fizică adaptată, potențialul biomotric.

Lect.univ.dr. Gabriel ARNĂUTU – coordonator laborator Didactica în educație fizică și sport

Conf. Univ. Dr. Cristian Negrea

Conf. Univ. Dr. Eugen Bota

Lect. Univ. Dr. Ionuț Pîrjol

Lect. Univ. Dr. Eric Reitmayer

Lect. Univ. Dr. Cosmin Strava

Asist. Cercet. Dr. Denisa Bălănean