Centre de cercetare

Centre de cercetare în Facultatea de Educație Fizică și Sport

CCSSEFK – Centrul de Cercetare în Știința Sportului, Educației Fizice și în Kinetoterapie

Susținem multi-, inter- și transdisciplinaritatea, domeniul nostru având interese de graniță cu medicina, sociologia, psihologia, economia etc

Laboratoare de cercetare:
 • Laborator de cercetare în sport și performanță motrică
 • Laborator de cercetare Sport, educație fizică și societate
 • Laborator de cercetare în kinetoterapie și științe medicale
 • Laborator de cercetare Didactica în educație fizică și sport

Misiunea Centrului de cercetare în Știința Sportului, Educației Fizice și în Kinetoterapie (CCSSEFK) este crearea unui mediu propice pentru a stimula cercetarea științifică de calitate în ceea ce privește performanța sportivă, educația fizică și kinetoterapia.

Prof.univ.dr. Simona PETRACOVSCHI – director centru

Conf.univ.dr. Adrian NAGEL – coordonator laborator Sport și performanță motrică

Prof.univ.dr. Simona PETRACOVSCHI – coordonator laborator Sport, educație fizică și societate

Conf.univ.dr. Bogdan ALMĂJAN – coordonator laborator Kinetoterpaie și științe medicale

Lect.univ.dr. Gabriel ARNĂUTU – coordonator laborator Didactica în educație fizică și sport

Conf.univ.dr. Corina PANTEA

Conf.univ.dr. Elena SÎRBU

Conf.univ.dr. Eugen BOTA

Conf.univ.dr. Martin DOMOKOS

Conf.univ.dr. Șerban GLIGOR

Conf.univ.dr. Sorin GRĂDINARU

Conf.univ.dr. Csilla GRĂDINARU

Conf.univ.dr. Bogdan ALMĂJAN-GUȚĂ

Lect.univ.dr. Mariana BÂRZU

Lect.univ.dr. Cristian NEGREA

Lect.univ.dr. Tiberiu PUTA

Lect.univ.dr. Marcel RĂSĂDEAN

Asist.univ.dr. Alexandra RUSU

Asist.univ.drd. Gabriel ARNĂUTU

Asist.univ.drd. Cosmin STRAVA

Asist.univ.drd. Eric-Hans REITMAYER

Asist.univ.drd. Silvia POPESCU

Asist.univ.drd. Remus DATCU

Kt. drd. Ana-Maria VUTAN

LABORATOR DE CERCETARE ÎN SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ

 • managementul echipei în jocurile sportive, al cluburilor sportive,
 • activitățile fizice recreaționale din România,
 • abordarea fiziologică și psihologică a performanței sportive,
 • marketing în sport, doping și etică în sportul de performanță,
 • antrenamentul în fitness,
 • testarea în sporturile competiționale.

Conf.univ.dr. Adrian NAGEL

LABORATOR DE CERCETARE SPORT, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SOCIETATE

 • istoria sportului românesc,
 • propaganda și cenzura în sportul românesc în perioada comunistă,
 • cultura fizică, sportul de masă și sportul pentru toți,
 • integrarea socială a persoanelor cu nevoi educaționale speciale,
 • reintegrarea socială a sportivilor,
 • sport și etnicitate,
 • mișcarea olimpică în România.

Conf.univ.dr. Simona PETRACOVSCHI

LABORATOR DE CERCETARE ÎN KINETOTERAPIE ȘI ȘTIINȚE MEDICALE

 • prevenția și reabilitarea în patologia sportivă,
 • reabilitarea în patologia cardio-vasculară, respiratorie, ortopedico-traumatică, degenerativă etc.,
 • analiza posturii, a compoziției corporale, a capacității de efort.

Conf.univ.dr. Claudiu AVRAM

LABORATOR DE CERCETARE DIDACTICA ÎN EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

 • jocul-condiție de practicare a exercițiului fizic,
 • programele de educație fizică, scopul și rolul educației fizice în societate,
 • educația fizică adaptată, potențialul biomotric.

Conf.univ.dr. Mihaela FAUR