AVIZIER GENERAL

Sesiunea D - taxă - este în perioada 15-19 iulie 2019.

Taxa de reexaminare este in valoare de 150 lei. Depunerea cererilor de reexaminare ale studentilor care solicită susținerea reexaminarii la o disciplină, cereri care conțin avizul cadrului didactic examinator, se face in perioada 8-12 iulie 2019. Formularul tip se găsește pe site.

În atenția studenților masteranzi:

În data de 25 iunie, la ora 11.00, se va susține interviul, în urma căruia se vor selecta doi masteranzi care vor participa la un stagiu de practică în Franța. Interviul va fi în limba franceză. Stagiul se va desfășura în perioada 2.07 – 31.07.2019 la CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET DE REEDUCATION FONCTIONNELLE“ CLINALLIANCE VILLIERS”.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail : elena.sirbu@e-uvt.ro

Activități outdoor FEFS