Despre facultate

Istoricul Facultății de Educație Fizică și Sport din Timișoara Perioadele definitorii care au marcat evoluţia Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara sunt :

 • 1960-1983: Începutul La data de 1 octombrie 1960 şi-a inaugurat activitatea Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Timişoara, prin Ordinul Ministerului Învăţământului şi Culturii nr. 01888 , cu durata de studii de 3 ani. La început dispunând de condiţii modeste şi un colectiv didactic iniţial alcătuit din 8 persoane, pe parcursul următorilor ani acesta urmând să sporească treptat pentru a putea acoperi diversitatea activităţilor din instituţie iar baza materială s-a îmbunătăţit. În 1963 activitatea a fost organizată pe două Catedre, iar în 1968/1969, pe trei Catedre. Din acest an, în vederea desfăşurării pregătirii studenţilor în condiţii calitative deosebite, au fost puse la dispozitia acestora: săli de curs şi seminar; o modernă sală de jocuri sportive şi educaţie fizică; două săli de gimnastică; teren de baschet bituminat, teren de handbal bituminat (construite în 1968); teren de tenis pe zgură; platformă bituminată multifuncţională constând din patru terenuri de baschet şi două terenuri de handbal cu tribune; teren gazonat pentru fotbal, atletism, educaţie fizică generală; vestiare, duşuri, anexe sanitare; cabinete didactice, patru laboratoare dotate cu aparatură parţial adusă din import, materiale şi echipamente destinate activitatilor didactice. Din 1975/1976 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport devine secţie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii. Cifra de şcolarizare se restrânge mereu iar în vara anului 1983 îsi încheie activitatea cu ultima promotie de studenţi.
 • 1983-1990: Întreruperea În această perioadă, în cadrul Universităţii Timişoara funcţionează Catedra de Educaţie Fizică şi Sport cu 5 cadre didactice rămase de la fosta facultate şi care asigură orele de educaţie fizică şi sport pentru studenţii tuturor facultăţilor.
 • 1990-prezent: Reînfiinţarea şi dezvoltarea Pe structura Catedrei de educaţie fizică din cadrul Universităţii Timişoara se înfiinţează în anul 1990 Secţia de Educaţie Fizică şi Sport de la Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie cu durata de studii de patru ani. Din anul 1995, secţia devine facultate de sine-stătătoare sub titulatura de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Aceasta funcţionează şi în prezent, având în componenţă două catedre: Catedra I (Discipline practico-metodice de specialitate) şi Catedra a II –a (Discipline teoretice şi educaţie fizică – curs de bază). În anul 1997, alături de specializarea Educaţie Fizică şi Sport, se înfiinţează cea de-a doua specializare: Kinetoterapia. Răspunzând cerinţelor valorificării potenţialului sportiv şi tradiţiei din zonă, în strânsă colaborare cu Liceul cu Program Sportiv Deva, ia fiinţă în anul 1999 Colegiul de Măiestrie Sportivă de la Deva, axat prioritar pe pregătirea antrenorilor în gimnastică şi atletism. Subordonat facultăţii noastre, colegiul a funcţionat până în anul 2005, având cinci promoţii de absolvenţi. Anul 2008 are un specific aparte în istoria recentă a facultăţii noastre deoarece consemnăm ultima promoţie de absolvenţi cu 4 ani şi prima promoţie de absolvenţi cu 3 ani (sistem Bologna). Aceştia din urmă au posibilitatea de a urma ciclul de Masterat (2 ani) organizat pe cinci specializări:
  1. Educaţie Fizică şi Sportivă;
  2. Fitness şi Performanţă Motrică;
  3. Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive;
  4. Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică;
  5. Recuperare fizică şi kinetoprofilaxie.

Facultatea de Educație Fizică și Sport pregătește specialiști in domeniul culturii fizice și sportive, care să acopere toate formele de activitate fizică, având urmatoarele specializări:

 • Educație fizică si sportivă
 • Kinetoterapie si motricitate specială


Facultatea de Educație Fizică și Sport are ca și obiective principale:

 • formarea și perfecționarea resurselor umane inalt calificate prin promovarea învătământului de excelența și racordarea acestuia la standardele actuale, in domenii prioritare la nivel european;
 • promovarea unor cunoștințe si orientări metodologice moderne in domeniul educației fizice, sportului, kinetoterapiei, al culturii fizice in general
 • participarea culturii fizice si a altor subdomenii ale cunoașterii ștințifice, la afirmarea și dezvoltarea valorilor societații contemporane.


Procesul didactic din cadrul facultății noastre se desfasoara pe baza sistemului european de credite transferabile, studenții parcurgând in mod facultativ un modul psiho-pedagogic care va permite exercitarea profesiei la toate nivelele de învâțământ preuniversitar si universitar.