Fitness și performanță motrică

Domeniul: Educație fizică și sportivă
Specializarea: Fitness și performanță motrică
Forma de învățământ: Zi
Forma de finalizare: Master universitar
Titlul acordat: Masterând în Fitness și performanța motrică