Educație Fizică și Sportivă

Domeniul: Educație fizică și sportivă
Specializarea: Educație fizică și sportivă
Forma de învățământ: Zi
Forma de finalizare: Master universitar
Titlul acordat: Masterand în Educație fizică și sportivă