Managementul calitatii

NUME FUNCTIE/DEPARTAMENT EMAIL
Lect. Univ. Dr. Marcel Răsădean Președinte marcel.rasadean@e-uvt.ro
Lect. Univ. Dr. Alexandra Stănilămembrualexandra.rusu@e-uvt.ro
Vlad-Andrei Băban Daliustudent consilier
Cristina Elena Stîngă student consilier