Informații privind programele de studii universitare de licență

SPECIALIZARE:Educaţie fizică şi sportivă


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:licentiat in Educaţie Fizică şi Sport

Intrebări frecvente

Programul de studii constă în principal din realizarea unei oferte formativ-educative bazate pe discipline care crează competenle necesare profesiei de cadru didactic licențiat în educație fizică și sport. Procesul didactic din cadrul facultăţii noastre se desfăşoară pe baza sistemului european de credite transferabile (ECTS), studenţii parcurgând în mod facultativ Programul de Formare Psihopedagogică, care va permite exercitarea profesiei la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar şi universitar.

Perioadele definitorii care au marcat evoluţia Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara sunt : 
 • în 1960 la data de 1 octombrie 1960 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Timişoara şi-a inaugurat activitatea, prin Ordinul Ministerului Învăţământului şi Culturii nr. 01888, cu durata de studii de 3 ani.
 • între 1983-1990 activitatea Facultății de Educație Fizică și Sport este întreruptă, dar în cadrul Universităţii Timişoara funcţionează Catedra de Educaţie Fizică şi Sport cu 5 cadre didactice rămase de la fosta facultate care asigură orele de educaţie fizică şi sport pentru studenţii tuturor facultăţilor.
 • în 1990 este reînfiinţată secția de Educaţie Fizică şi Sport în cadrul Facultatății de Litere, Filosofie şi Istorie cu durata de studii de patru ani pe structura Catedrei de educaţie fizică din cadrul Universităţii Timişoara. Din anul 1995, secţia devine facultate de sine-stătătoare sub titulatura de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Aceasta funcţionează şi în prezent, având în componenţă două departamente: Departamentul de Educaţie fizică şi sportivă şi Departamentul de Kinetoterapie şi motricitate special. În anul 1997, alături de specializarea Educaţie Fizică şi Sport, se înfiinţează cea de-a doua specializare: Kinetoterapia. Anul 2008 are un specific aparte în istoria recentă a facultăţii noastre deoarece consemnăm ultima promoţie de absolvenţi cu 4 ani şi prima promoţie de absolvenţi cu 3 ani (sistem Bologna). Aceştia din urmă au posibilitatea de a urma ciclul de Masterat (2 ani) organizat pe cinci specializări:

 • Educaţie Fizică şi Sportivă;
 • Fitness şi Performanţă Motrică;
 • Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive;
 • Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică;
 • Recuperare fizică şi kinetoprofilaxie.

licențiat în educație fizică și sport

Conform sistemului de educaţie Bologna parcursul educaţional este:

 • studii de licenţă-3 ani;
 • studii de master-2 ani;
 • studii de doctorat-3 ani.

 • profesor în învăţămîntul primar, profesor în învăţămîntul gimnazial;
 • profesor în învăţămîntul liceal;
 • antrenor federaţie sportivă;
 • referent de specialitate învăţămînt;
 • asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport;
(doar în urma parcurgerii Programului de Formare Psihopedagogică)

 • şcoli generale;
 • licee;
 • licee cu program sportiv;
 • facultăţi;
 • cluburi sportive şcolare;
 • cluburi sportive;
 • federaţii sportive;
 • centre de cercetare în domeniul educaţiei fizice sau a sportului.

In cadrul acestui program, studenții au posibilitatea studierii unei arii vaste de discipline teoretice și practice specifice educației fizice și sportului.
Cursurile și seminariile disciplinelor teoretice au scopul de a forma cunoștințele teoretice necesare.
Lucrările practice dau posibilitatea practicării unei game variate de discipline sportive ce aparțin ramurilor sportive individuale , jocurilor sportive, sporturilor de iarnă, sporturilor acvatice, activităților out-door, etc. După absolvire crează posibilitatea de a lucra în echipe multidisciplinare sau independent.

Practica programului de învăţămînt se desfăşoară în cadrul formal al instituţiilor de învăţămînt partenere (Programul de Formare Psihopedagogică)

Facultatea noastră promovează, încurajează şi sprijină permanent activităţile de voluntariat, deoarece crede că doar persoanele implicate şi active la nevoile sociale cotidiene pot crea plusul de bunăstare, valoare şi încredere într-o societate mai bună. Activitatea de voluntariat conform Art.122(2) din Carta UVT este bonificată cu 2 credite transferabile pe fiecare semestru.

SPECIALIZARE:Kinetoterapia și motricitatea specială


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:licentiat in Kinetoterapie

Intrebări frecvente

Kinetoterapia și motricitatea specială are ca scop formarea profesioniștilor în domeniul prevenirii și recuperării funcționale în contextul anumitor patologii, studenții beneficiind de o o pregătire complexă, teoretică și practică, care include atât discipline cu profil medical cât și discipline specifice domeniului Știința sportului și educației fizice.
Procesul didactic din cadrul facultăţii noastre se desfăşoară pe baza sistemului european de credite transferabile (ECTS); studenţii pot absolvi, în mod facultativ, programul de formare psihopedagogică, care le va permite exercitarea profesiei la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar şi universitar.

Perioadele definitorii care au marcat evoluţia Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara sunt : 
 • 1960-1983: Începutul la data de 1 octombrie 1960 şi-a inaugurat activitatea Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Timişoara, prin Ordinul Ministerului Învăţământului şi Culturii nr. 01888 , cu durata de studii de 3 ani.
 • 1983-1990: Întreruperea activităţii în această perioadă, dar în cadrul Universităţii Timişoara funcţionează Catedra de Educaţie Fizică şi Sport cu 5 cadre didactice rămase de la fosta facultate şi care asigură orele de educaţie fizică şi sport pentru studenţii tuturor facultăţilor.
 • 1990-prezent: Reînfiinţarea şi dezvoltarea pe structura Catedrei de educaţie fizică din cadrul Universităţii Timişoara se înfiinţează în anul 1990 secţia de Educaţie Fizică şi Sport de la Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie cu durata de studii de patru ani. Din anul 1995, secţia devine facultate de sine-stătătoare sub titulatura de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Aceasta funcţionează şi în prezent, având în componenţă două departamente: Departamentul de Educaţie fiyică şi sportivă şi Departamentul de Kinetoterapie şi motricitate special. În anul 1997, alături de specializarea Educaţie Fizică şi Sport, se înfiinţează cea de-a doua specializare: Kinetoterapia. Anul 2008 are un specific aparte în istoria recentă a facultăţii noastre deoarece consemnăm ultima promoţie de absolvenţi cu 4 ani şi prima promoţie de absolvenţi cu 3 ani (sistem Bologna).
Aceştia din urmă au posibilitatea de a urma ciclul de Masterat (2 ani) organizat pe cinci specializări:

 • Educaţie Fizică şi Sportivă;
 • Fitness şi Performanţă Motrică;
 • Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive;
 • Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică;
 • Recuperare fizică şi kinetoprofilaxie.

licențiat in kinetoterapie și motricitate specială

Conform sistemului de educaţie Bologna parcursul educaţional este:

 • studii de licenţă-3 ani;
 • studii de master-2 ani;
 • studii de doctorat-3 ani.

kinetoterapeut, profesor cultură fizică medicală, fiziokinetoterapeut, fizioterapeut, cercetător/asistent de cercetare în fiziokinetoterapie, profesor în învățământul special

 • Cercetator in fiziokinetoterapie
  Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
 • Asistent de cercetare in fiziokinetoterapie
  Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
 • Profesor de cultura fizica medicala
  Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
 • Profesor in invatamantul gimnazial (la școli speciale poate), dacă are DPPD modulul I
  Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)

Instituții publice sau ale sistemului privat de sănătate:

 • clinici/centre de recuperare,
 • centre de balneo-fizioterapie;
 • unități de învățământ special, baze de tratament şi reeducare din policlinici şi spitale, staţiuni balneoclimaterice, instituţii de asistenţă socială, echipe sau cluburi sportive.

 • posibilitatea de a lucra atât în echipe multidisciplinare,
 • cât și independent;
 • posibilitatea de a lucra în mai multe domenii (medical, sportiv, educațional)

Practica de specialitate obligatorie se desfășoară atât la nivelul studiilor universitare de licență, cât și la nivelul celor masterale, în spitale, clinici, stațiuni balneo-climaterice, cabinete private de recuperare/kinetoterapie, școli speciale,

Facultatea noastră promovează, încurajează şi sprijină permanent activităţile de voluntariat, deoarece crede că doar persoanele implicate şi active la nevoile sociale cotidiene pot crea plusul de bunăstare, valoare şi încredere într-o societate mai bună. Activitatea de voluntariat, conform Art.122(2) din Carta UVT, este bonificată cu 2 credite transferabile pe fiecare semestru.