Departament Kinetoterapie și Motricitate Specială

Kinetoterapia și Motricitate Specială este o structură organizatorică şi funcţională distinctă, în cadrul Facultăţii de Sport din Universitatea de Vest din Timisoara, abilitată să asigure dezvoltarea şi menţinerea capacităţii funcţionale a organismului, optimizarea structurilor acestuia, dobândirea unui potenţial biologic care să contribuie la eficienţa activităţilor socio-profesionale a studenţilor, la atingerea unor standarde ridicate de performanţă, la îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Programul de studiu este centrat pe formarea specialiştilor kinetoterapeuţi și Motricitate Specială, abilitaţi cu capacităţi şi competenţe pe direcţia consolidării sau refacerii funcţiilor unor părţi ale corpului uman afectate de boală sau de traumatisme, iar în mod secundar, oferă posibilitatea absolvenţilor să intervină în ameliorarea motricităţii speciale printr-o gamă variată de activităţi conexe domeniului educaţiei fizice şi sportului (kinetoterapeut, maseur).

MOTTO:


"Nimic nu il epuizeaza si nu il ruineaza mai mult pe om decat inactivitatea fizica permanenta." Aristotel

..............................................................................................................................................................